THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 2 ngày

Khóa đào tạo Nhận thức về HTQL tích hợp ISO 9001 - 14001 - 45001

Giới thiệu

Khóa học này sẽ giới thiệu cho bạn và làm quen với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018. Bạn sẽ hiểu rõ hơn về các hệ thống quản lý khác nhau có trong các tiêu chuẩn và tự tin về cách triển khai chúng một cách hiệu quả vào tổ chức của bạn.


Đối tượng của khóa học

Bất kỳ ai yêu cầu kiến thức về tích hợp hệ thống quản lý chất lượng, môi trường và sức khỏe và an toàn.

Điều kiện tiên quyết: Không áp dụng


Hình thức đào tạo