THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 2 ngày

Khóa đào tạo Nhận thức về HTQL tích hợp ISO 9001 - 14001 - 45001

Kiến thức và kỹ năng đạt được sau khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể:

✓ Kết hợp một bộ thủ tục chung bằng cách sử dụng một hệ thống quản lý tích hợp.

✓ Hiểu các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL), hệ thống quản lý môi trường (HTQLMT) và hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (HTQL ATSKNN) bằng cách sử dụng khuôn khổ ISO và chu trình kế hoạch-làm-kiểm tra-hành động (Plan-Do-Check-Act).

✓ Sử dụng phương pháp Tích hợp hệ thống quản lý thích hợp để tích hợp các tiêu chuẩn vào tổ chức của bạn.

 

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881