THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 1-2 ngày

Khóa đào tạo Xây dựng HTQL an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2018

Nội dung đào tạo

Khóa đào tạo Xây dựng Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm theo ISO 22000 cho phép bạn tìm hiểu các yếu tố cơ bản để thực hiện và quản lý Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (HTQL ATTP) như được quy định trong ISO 22000. Trong khóa đào tạo này, bạn sẽ có thể hiểu các mô-đun khác nhau của HTQL ATTP, bao gồm cả chính sách ATTP , các thủ tục, các phép đo hiệu suất, cam kết của ban giám đốc, đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đạo và cải tiến liên tục.

 

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881