THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 1-2 ngày

Khóa đào tạo Xây dựng HTQL an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2018

Giới thiệu

Khóa học này cung cấp cho các học viên đã có kiến thức cơ bản, hiện có hoặc kinh nghiệm về quản lý an toàn thực phẩm với sự hiểu biết về cách tiếp cận hệ thống quản lý và các yêu cầu của ISO 22000, đồng thời tạo cơ sở cho các học viên muốn xây dựng một khuôn khổ quản lý ATTP phù hợp với tổ chức của mình.


Đối tượng tham dự

Khóa học này dành cho những người yêu cầu giới thiệu về ISO 22000, đặc biệt là những người liên quan đến thiết kế, triển khai và quản lý một HTQL ATTP.

Điều kiện tiên quyết: Không áp dụng


Hình thức đào tạo