THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 1-2 ngày

Khóa đào tạo Xây dựng HTQL an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2018

Mục tiêu khóa học

✓ Hiểu các yếu tố và hoạt động của Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm và các quy trình chính của Hệ thống này.

✓ Thừa nhận mối tương quan giữa ISO 22000 với các tiêu chuẩn và khuôn khổ quy định khác.

✓ Hiểu các cách tiếp cận, phương pháp và kỹ thuật được sử dụng để xây dựng và quản lý một HTQL ATTP.

 

Đăng ký ngay 

Messenger Zalo Return To Top
0916757881