Những điều bạn cần biết về Lệnh cấm lao động cưỡng bức mới của EU

13/12/2022 | 16:03:41
Vào tháng 9 năm 2022, Ủy ban Châu Âu đã đưa ra đề xuất về lệnh cấm lao động cưỡng bức, quy định này sẽ áp dụng trên toàn Liên minh Châu Âu (EU). Lệnh cấm chưa được ký thành luật, nhưng sẽ trở thành căn cứ cực kỳ quan trọng đối với các doanh nghiệp – chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu chuẩn bị ngay từ bây giờ. BLT.cert gửi tới Quý độc giả những thông tin mới nhất sau đây.

Bất chấp luật pháp quốc gia, các thỏa thuận quốc tế và các tiêu chuẩn đã được thiết lập cho hoạt động kinh doanh bền vững, lao động cưỡng bức vẫn tồn tại. Các ước tính toàn cầu mới nhất từ Tổ chức Lao động Quốc tế cho thấy khoảng 28 triệu người đang bị cưỡng bức lao động trên toàn cầu [i] .

Là một phần của việc giải quyết tình trạng bóc lột này, EU đã công bố lệnh cấm sản phẩm đối với bất kỳ sản phẩm nào được sản xuất bằng lao động cưỡng bức, áp dụng trên toàn thị trường EU. Lệnh cấm có thể sẽ có hiệu lực sau hai năm kể từ khi được ký thành luật, tức là điều này vẫn chưa xảy ra.

Có một cơ hội rõ ràng cho các công ty sử dụng thời gian này để chuẩn bị cho lệnh cấm sản phẩm, sử dụng các công cụ và công nghệ dựa trên dữ liệu để xây dựng khả năng hiển thị các rủi ro lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng của họ. Hoạt động chuẩn bị này và các hoạt động khác là cách tiếp cận tương tự mà các công ty cần thực hiện để tuân thủ các luật liên quan – chẳng hạn như Chỉ thị Thẩm định về Tính bền vững của Doanh nghiệp của Liên minh Châu Âu .

Việc áp dụng các bước này, chẳng hạn như đánh giá rủi ro chuỗi cung ứng thường xuyên, hiện có thể cho phép doanh nghiệp của bạn đáp ứng nhiều yêu cầu liên quan đến tính bền vững một cách hiệu quả. Vào thời điểm lệnh cấm sản phẩm do lao động cưỡng bức này có hiệu lực, bạn có thể chứng minh một chương trình bền vững đã được thiết lập – chương trình này sẽ giúp tránh việc sản phẩm của bạn bị cấm, làm gián đoạn chuỗi cung ứng.

Lao động cưỡng bức là gì?

Lao động cưỡng bức là một trong những hình thức bóc lột tồi tệ nhất. Lao động cưỡng bức là hình thức nô lệ hiện đại phổ biến nhất, cũng bao gồm các hành vi vi phạm nhân quyền khác như buôn người và hôn nhân cưỡng bức. Lao động cưỡng bức có thể xảy ra ở bất cứ đâu trên thế giới và ở bất kỳ phần nào của chuỗi cung ứng, khiến vấn đề này trở thành vấn đề quan trọng đối với các công ty đang tìm cách quản lý rủi ro, bảo vệ doanh nghiệp của họ và bảo vệ người lao động.

Đề xuất cấm sản phẩm lao động cưỡng bức của EU là gì?

 Đây là luật mới sẽ cấm bất kỳ sản phẩm nào, bao gồm cả các thành phần của chúng, được sản xuất bằng lao động cưỡng bức từ thị trường EU. Đề xuất dự thảo của Ủy ban nói:

  •  Lệnh cấm nên được áp dụng bất kể sản phẩm được sản xuất và bán trong EU, nhập khẩu hay dự định xuất khẩu.
  •  Mỗi quốc gia trong EU sẽ chọn một cơ quan quốc gia chịu trách nhiệm thi hành lệnh cấm. Các cơ quan chức năng này sẽ điều tra các sản phẩm bị nghi ngờ sử dụng lao động cưỡng bức ở bất kỳ công đoạn sản xuất nào, ngay cả khi một số công đoạn diễn ra bên ngoài EU.
  •  Nếu cơ quan có thẩm quyền thấy rằng lao động cưỡng bức đã được sử dụng, họ có thể cấm bán, nhập khẩu hoặc xuất khẩu sản phẩm. Có thể có các hình phạt khác đối với các doanh nghiệp, chưa được vạch ra, có thể bao gồm tiền phạt.

Lệnh cấm sẽ áp dụng cho ai?

 Theo đề xuất dự thảo của Ủy ban, lệnh cấm sản phẩm sẽ áp dụng cho tất cả các lĩnh vực, sản phẩm và công ty. Nó sẽ áp dụng cho bất kỳ giai đoạn sản xuất nào, bao gồm thu hoạch và sản xuất.

 Tuy nhiên, dự thảo công nhận rằng các cơ quan thực thi lệnh cấm sẽ cần phải ưu tiên nơi họ tập trung. Nó khuyến nghị họ nên tập trung vào các sản phẩm có rủi ro lao động cưỡng bức cao nhất, bao gồm dựa trên số lượng sản phẩm và quy mô bị nghi ngờ bóc lột (“cách tiếp cận dựa trên rủi ro”).

 Đề xuất cũng thừa nhận rằng các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (SME) không có đủ nguồn lực như các công ty lớn hơn để quản lý rủi ro lao động cưỡng bức và các cơ quan chức năng nên lưu ý điều này.

Chúng ta cần biết thêm điều gì?

 Lệnh cấm sản phẩm sẽ phù hợp với các luật khác, bao gồm Chỉ thị thẩm định về tính bền vững của doanh nghiệp và các tiêu chuẩn quốc tế như Nguyên tắc hướng dẫn của Liên hợp quốc về kinh doanh và nhân quyền (UNGPs).

 Ủy ban EU sẽ xây dựng hướng dẫn cho các doanh nghiệp về các bước xác định, ngăn chặn và giải quyết vấn đề lao động cưỡng bức (thẩm định). bao gồm các hướng dẫn cụ thể cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nguồn lực hạn chế. Ủy ban cũng sẽ tạo ra một cơ sở dữ liệu về rủi ro lao động cưỡng bức và một mạng lưới chia sẻ thông tin để hỗ trợ cả doanh nghiệp và chính quyền trong việc ưu tiên nơi họ tập trung nỗ lực.

 Nghĩa vụ chứng minh rằng lao động cưỡng bức đã được sử dụng sẽ thuộc về các cơ quan chức năng điều tra một sản phẩm.

 Các doanh nghiệp sẽ có 15 ngày làm việc để cung cấp thông tin về cách họ giải quyết các rủi ro về lao động cưỡng bức khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, trừ một số trường hợp ngoại lệ.

 Đề xuất khuyến nghị rằng khi các sản phẩm bị cấm ở một quốc gia EU, các quốc gia EU khác cũng nên cấm các sản phẩm đó.

Chuyện gì xảy ra tiếp theo?

 Phiên bản cuối cùng của đề xuất sẽ được thống nhất với Nghị viện châu Âu và Hội đồng EU. Sau khi phiên bản cuối cùng được ký kết, sẽ có một khoảng thời gian chuẩn bị hai năm trước khi luật có hiệu lực và áp dụng cho các doanh nghiệp.

Bạn nên làm gì bây giờ để chuẩn bị?

 Sử dụng các công cụ và công nghệ đánh giá dựa trên dữ liệu có sẵn để xây dựng khả năng hiển thị thiết yếu, lập bản đồ rủi ro và thúc đẩy các hoạt động bền vững trong chuỗi cung ứng của bạn, bao gồm cả các cấp thấp hơn.

 Điều này cần thiết cho bất kỳ hoạt động nào liên quan đến tính bền vững, từ tuyên bố về chế độ nô lệ hiện đại đến báo cáo ESG và có thể mang lại những lợi ích khác bao gồm hiệu quả hoạt động, quản lý rủi ro tốt hơn và chuỗi cung ứng linh hoạt hơn.

BLT.cert có thể hỗ trợ bạn như thế nào?

  1. Sử dụng nền tảng của chúng tôi để lập bản đồ chuỗi cung ứng của bạn và lưu giữ dữ liệu về tính bền vững, được thu thập thông qua bảng câu hỏi của nhà cung cấp, ở một nơi để phân tích tích hợp và đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt hơn.
  2. Xác định và ưu tiên rủi ro của nhà cung cấp bằng  công cụ đánh giá rủi ro của chúng tôi , bao gồm Công cụ Chỉ số Lao động Cưỡng bức
  3. Sử dụng công cụ đánh giá xã hội hàng đầu thế giới,  như SMETA, để khám phá các chỉ số về lao động cưỡng bức và các rủi ro xã hội hoặc môi trường khác tại các địa điểm trong chuỗi cung ứng của bạn.
  4.  Nói chuyện với một trong những nhóm Tư vấn của chúng tôi để phát triển một chiến lược bền vững cho doanh nghiệp của bạn.

[i] Các ước tính mới do Tổ chức Lao động Quốc tế, Tổ chức Di cư Quốc tế và Walk Free công bố vào tháng 9 năm 2022 cho thấy 28 triệu người trên toàn cầu đang bị cưỡng bức lao động, tăng so với ước tính năm 2016 – https://www.ilo.org/global /about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_855019/lang–vi/index.htm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Sức khỏe tinh thần của người lao động đã trở thành một chủ đề nóng trong vài năm qua, với những căng thẳng và căng thẳng do đại dịch COVID-19 gây ra như một chất xúc tác để thay đổi.
Trong thị trường toàn cầu, các chuỗi cung ứng ngày càng trở nên phức tạp. Một điều quan trọng hơn bao giờ hết đối với các công ty là cách để họ có thể cải thiện khả năng hiển thị trong quá trình sản xuất của họ - và thúc đẩy các cải tiến trong chuỗi cung ứng của họ bất cứ khi nào có thể. Hơn thế nữa, ngày càng có nhiều kỳ vọng các doanh nghiệp không chỉ đảm bảo hoạt động kinh doanh có trách nhiệm mà còn đảm bảo các nhà cung cấp của mình cũng thể hiện trách nhiệm xã hội.
Hệ thống quản lý, sự tham gia của người lao động, văn hóa cải tiến liên tục và các yếu tố khác của SA8000 không chỉ dẫn đến điều kiện làm việc tốt hơn và hạnh phúc của người lao động mà chúng còn mang lại lợi ích về năng suất, mối quan hệ với các bên liên quan, khả năng tiếp cận thị trường, v.v.
Trên thực tế, theo ISO và Tổ chức Lao động Quốc tế (International Labour Organization - ILO) có hơn 2,7 triệu trường hợp tử vong xảy ra trên toàn cầu do tai nạn lao động. Thêm vào đó là 374 triệu trường hợp thương tích không gây tử vong mỗi năm, dẫn đến việc người lao động phải nghỉ làm từ 4 ngày trở lên. Đáng buồn thay, hàng nghìn người lao động phải mất mạng mỗi ngày vì những trường hợp có thể phòng tránh được do các điều kiện bất lợi tại nơi làm việc gây ra. Để khắc phục tình trạng này, ISO 45001 đã được phát triển để giảm thiểu bất kỳ yếu tố nào có thể gây ra tác hại không thể khắc phục được cho nhân viên và doanh nghiệp và trở thành Hệ thống quản lý Sức khỏe và An toàn nghề nghiệp hàng đầu trên thế giới. Hãy cùng BLT.cert tìm hiểu thêm về ISO 45001 trong bài viết dưới đây.
Messenger Zalo Return To Top
0916757881