THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 5 ngày

Khóa đào Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 20000-1:2018

Tóm tắt khóa học

ISO/IEC 20000 được công nhận là tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên về quản lý dịch vụ CNTT, trong đó nêu các yêu cầu đối với nhà cung cấp dịch vụ để lập kế hoạch, thiết lập, triển khai, vận hành, giám sát, xem xét, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý dịch vụ. Tiêu chuẩn bao gồm hai phần chính cho phép các nhà cung cấp dịch vụ CNTT xác định các phương pháp để phát triển chất lượng dịch vụ mà họ cung cấp cho khách hàng, cả bên trong và bên ngoài, theo đó,

- Phần 1 quy định các yêu cầu để phát triển và triển khai Hệ thống quản lý dịch vụ CNTT và;

- Phần 2 bao gồm hướng dẫn về việc áp dụng các hệ thống quản lý dịch vụ trong phạm vi của ISO / IEC 20000-1.

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng ISO/IEC 20000 cho phép bạn phát triển kiến thức chuyên môn cần thiết để thực hiện đánh giá Hệ thống quản lý dịch vụ CNTT (HTQLDV CNTT) bằng cách áp dụng các nguyên tắc, thủ tục và kỹ thuật đánh giá được công nhận rộng rãi. Trong khóa đào tạo này, bạn sẽ có được kiến thức và kỹ năng để lập kế hoạch và thực hiện đánh giá nội bộ và bên ngoài tuân thủ quy trình chứng nhận ISO 19011 và ISO/IEC 17021-1.

Dựa trên các bài tập thực hành, bạn sẽ có thể nắm vững các kỹ thuật đánh giá và có năng lực để quản lý chương trình đánh giá, nhóm đánh giá, giao tiếp với khách hàng và giải quyết xung đột.


Đối tượng tham dự

Khóa học này dành cho những người có ý định có được năng lực đánh giá toàn bộ HTQL DV CNN của tổ chức để đáp ứng các yêu cầu của ISO/IEC 20000-1, với tư cách là chuyên gia đánh giá của bên thứ ba hoặc bên thứ hai. Cụ thể:

  • Các Chuyên gia đánh giá đang tìm cách thực hiện và dẫn dắt các cuộc đánh giá chứng nhận Hệ thống Quản lý Dịch vụ CNTT (HTQL DV CNTT).
  • Các nhà quản lý hoặc nhà tư vấn tìm cách nắm vững quy trình đánh giá Hệ thống quản lý dịch vụ CNTT.
  • Các cá nhân chịu trách nhiệm duy trì sự phù hợp với các yêu cầu HTQL DV CNTT.
  • Các chuyên gia kỹ thuật đang tìm cách chuẩn bị cho cuộc đánh giá Hệ thống quản lý dịch vụ CNTT.
  • Cố vấn chuyên môn trong Quản lý Dịch vụ CNTT.

Điều kiện tiên quyết

Hiểu biết cơ bản về ISO 20000-1 và kiến thức toàn diện về các nguyên tắc đánh giá. Chúng tôi đề xuất cho bạn:

Khóa đào tạo Nhận thức về ISO 20000-1:2018 


Hình thức đào tạo

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH BÀI THI CUỐI KHÓA ĐƯỢC NHẬN CHỨNG CHỈ ''CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG HTQL DV CNTT ISO/IEC 20000-1:2018''

ĐĂNG KÝ NGAY

Messenger Zalo Return To Top
0916757881