THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 5 ngày

Khóa đào Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 20000-1:2018

Mục tiêu

✓ Hiểu các hoạt động của Hệ thống quản lý dịch vụ CNTT (HTQL DV CNTT) dựa trên ISO/IEC 20000

✓ Thừa nhận mối tương quan giữa ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 20000-2 và các tiêu chuẩn và khuôn khổ quy định khác

✓ Hiểu vai trò của chuyên gia đánh giá để: lập kế hoạch, dẫn dắt và theo dõi quá trình đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 19011

✓ Tìm hiểu cách lãnh đạo một đoàn kiểm tra và đánh giá

✓ Tìm hiểu cách diễn giải các yêu cầu của ISO/IEC 20000-1 trong bối cảnh đánh giá HTQL DV CNTT

✓ Có được năng lực của chuyên gia đánh giá để: lập kế hoạch đánh giá, chủ trì đánh giá, soạn thảo báo cáo và theo dõi cuộc đánh giá tuân thủ ISO 19011

ĐĂNG KÝ NGAY

Messenger Zalo Return To Top
0916757881