THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 05 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá/Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001:2015

Thành quả đạt được sau khóa đào tạo

- Đạt được kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng.

- Có được hiểu biết các văn bản pháp luật liên quan đến chất lượng.

- Kỹ năng triển khai khi đánh giá hệ thống quản lý chất lượng.

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881