THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 05 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá/Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001:2015

Giới thiệu

Đánh giá Hệ thống Quản lý Chất lượng (HTQLCL) mang lại nhiều lợi ích cho các cá nhân, tổ chức. Cũng như chứng minh sự phù hợp với các yêu cầu như ISO 9001, đánh giá có thể kiểm tra tính hiệu quả của HTQLCL và phát hiện các cơ hội cải tiến.

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá/Chuyên gia đánh giá trưởng tiêu chuẩn ISO 9001 kéo dài 5 ngày này giải thích các khái niệm và yêu cầu của các cuộc đánh giá bên trong và bên ngoài theo tiêu chuẩn ISO 9001. Khóa học được thiết kế để giúp những người được giao nhiệm vụ thực hiện hoặc chủ trì các cuộc đánh giá hiểu và áp dụng các kỹ năng của họ trong mọi giai đoạn của quá trình đánh giá.

Thông qua một loạt các hội thảo và đóng vai, các học viên tìm hiểu về các hoạt động đánh giá, từ Cuộc họp khai mạc đến Báo cáo đánh giá cuối cùng, bao gồm cả "Phát triển Kế hoạch Đánh giá", "Danh sách Kiểm tra Quá trình Đánh giá" và "Thực hiện Phỏng vấn Đánh giá". Một nghiên cứu điển hình tập trung được xây dựng trong suốt khóa học để chứng minh cách đạt được mục tiêu của cả khách hàng và nhà cung cấp.


Đối tượng tham dự

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng/ Chuyên gia đánh giá ISO 9001 cung cấp kiến thức thực tế cho những người:

  • Tham gia vào việc thực hiện đánh giá bên thứ nhất, thứ 2 và/hoặc bên thứ 3.
  • Những người quản lý sẽ chịu trách nhiệm về các nhóm đánh giá.
  • Những người muốn đăng ký các hạng Chuyên gia đánh giá được công nhận.

Điều kiện tiên quyết

Học viên cần có nhận thức cơ bản về tiêu chuẩn, nếu chưa, vui lòng tham khảo khóa đào tạo sau đây của chúng tôi:

Nhận thức về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001


Hình thức đào tạo

 

HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH: VƯỢT QUA BÀI THI CUỐI KHÓA, HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ/CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015 CỦA BLT.CERT.

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881