THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 02 ngày

Khóa đào tạo Nhận thức về Hệ thống quản lý dịch vụ Công nghệ thông tin ISO 20000-1:2018

Tóm tắt khóa học

Nếu bạn mong muốn tìm cách gia tăng giá trị cho tổ chức của mình và các dịch vụ mà bạn cung cấp, ISO/IEC 20000-1 là giải pháp dành cho bạn. Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý dịch vụ, bao gồm cách lập kế hoạch, thiết kế, chuyển đổi, cung cấp và cải tiến dịch vụ để mang lại giá trị cho tổ chức bạn và khách hàng của bạn. Bằng cách tham dự khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu về các yêu cầu của ISO/IEC 20000-1 và cách giải thích, áp dụng các khái niệm, nguyên tắc chính của tiêu chuẩn cho các quy trình hiện có trong tổ chức của bạn.


Đối tượng tham dự

Bất kỳ ai tham gia vào việc xác định, lập kế hoạch, đánh giá, thực hiện hoặc quản lý Hệ thống quản lý dịch vụ dựa trên ISO/IEC 20000-1.

Điều kiện tiên quyết: Không áp dụng.


Hình thức đào tạo

HỌC VIÊN THAM DỰ ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ DO BLT.CERT XÁC NHẬN CHO VIỆC THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC ISO 20000-1

ĐĂNG KÝ NGAY

Messenger Zalo Return To Top
0916757881