THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 08 tiếng
Thời lượng : 05 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 21001:2018

Nội dung đào tạo

Giới thiệu về Hệ thống quản lý cho các tổ chức giáo dục (EOMS) và ISO 21001

Phần 1: Mục tiêu và cấu trúc khóa học

Phần 2: Tiêu chuẩn và khuôn khổ quy định

Phần 3: Quy trình chứng nhận

Phần 4: Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của các tổ chức giáo dục

Phần 5: Hệ thống quản lý cho các tổ chức giáo dục (EOMS)


Các nguyên tắc đánh giá, chuẩn bị và khởi động một cuộc đánh giá

Phần 6: Các khái niệm và nguyên tắc đánh giá cơ bản

Phần 7: Phương pháp đánh giá dựa trên bằng chứng và rủi ro

Phần 8: Bắt đầu đánh giá

Phần 9: Đánh giá giai đoạn 1

Phần 10: Chuẩn bị đánh giá giai đoạn 2 (đánh giá tại chỗ)


Các hoạt động đánh gía tại chỗ

Phần 11: Đánh giá giai đoạn 2

Phần 12: Giao tiếp trong quá trình đánh giá

Phần 13: Các thủ tục đánh giá

Phần 14: Tạo kế hoạch kiểm tra đánh giá

Phần 15: Soạn thảo các phát hiện đánh giá và báo cáo sự không phù hợp


Kết thúc cuộc đánh giá

Phần 16: Tài liệu đánh giá và đánh giá chất lượng

Phần 17: Kết thúc cuộc kiểm toán

Phần 18: Đánh giá kế hoạch hành động của đánh giá viên

Phần 19: Ngoài cuộc đánh giá ban đầu

Phần 20: Quản lý chương trình đánh giá nội bộ

Phần 21: Năng lực, đánh giá và kết thúc khóa đào tạo


Bài kiểm tra cuối khóa

 
Messenger Zalo Return To Top
0916757881