THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 08 tiếng
Thời lượng : 05 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 21001:2018

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 21001 này, học viên sẽ có thể:

  • Làm quen với tiêu chuẩn ISO 21001:2018.
  • Làm quen với các Yêu cầu của ISO 21001:2018 một cách chi tiết.
  • Biết về các yêu cầu tài nguyên và yêu cầu quy trình
  • Hiểu các tài liệu theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 21001:2018.
  •  Hiểu tài liệu và danh sách các thủ tục cần được duy trì và kiểm tra chúng với tư cách là chuyên gia đánh giá trưởng ISO 21001.
  •  Nhận kiến thức về đánh giá nội bộ và sử dụng danh sách kiểm tra đánh giá ISO 21001.
  •  Biết về các loại kỹ thuật đánh giá và đặt câu hỏi cho ISO 21001:2018.
  •  Làm quen với các nguyên tắc và thực hiện chi tiết các chương trình đánh giá khách hàng tiềm năng ISO 21001:2018.
  •  Nhận danh sách kiểm tra đánh giá ISO 21001:2018 sẵn sàng sử dụng để thực hiện đánh giá hiệu quả.
 
Messenger Zalo Return To Top
0916757881