THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 08 tiếng
Thời lượng : 05 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 21001:2018

Tổng quan khóa học

Việc đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng theo tiêu chuẩn ISO 21001 cho phép bạn phát triển kiến thức chuyên môn cần thiết để thực hiện đánh giá Hệ thống quản lý các tổ chức giáo dục (EOMS) bằng cách áp dụng các nguyên tắc, thủ tục và kỹ thuật đánh giá được công nhận rộng rãi. Trong khóa đào tạo này, bạn sẽ có được kiến thức và kỹ năng để lập kế hoạch và thực hiện đánh giá nội bộ và bên ngoài tuân thủ theo các quy trình chứng nhận ISO 19011 và ISO/IEC 17021-1.

Dựa trên các bài tập thực hành, bạn sẽ có thể nắm vững các kỹ thuật đánh giá và trở thành người có năng lực để quản lý chương trình đánh giá và điều hành đoàn đánh giá.


Đối tượng tham dự

  • Những cá nhân muốn trở thành Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 21001 từ khóa học được chứng nhận của BLT.cert
  • Các chuyên gia đánh giá đang tìm cách thực hiện và dẫn dắt các cuộc đánh giá chứng nhận Hệ thống Quản lý cho Tổ chức Giáo dục (EOMS)
  • Các nhà quản lý hoặc nhà tư vấn tìm cách làm chủ Hệ thống quản lý cho các tổ chức giáo dục và các quy trình đánh giá tương ứng của họ
  • Các cá nhân chịu trách nhiệm duy trì sự tuân thủ với các yêu cầu của EOMS
  • Các chuyên gia kỹ thuật đang tìm cách chuẩn bị cho cuộc đánh giá Hệ thống quản lý các tổ chức giáo dục
  • Cố vấn chuyên môn về Quản lý và Điều hành Giáo dục

Điều kiện tiên quyết:

Học viên tham dự cần có:

- Có kiến thức về hệ thống quản lý và đọc tiêu chuẩn ISO 21001: 2018.

- Hiểu chu trình Kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Hành động (PDCA).

- Kiến thức về các nguyên tắc và khái niệm ISO 21001:2018:

- Nhận thức về sự cần thiết của Hệ thống quản lý tổ chức giáo dục;

- Việc phòng ngừa và phát hiện tích cực;

- Đảm bảo một cách tiếp cận toàn diện đối với EOMS.

Chúng tôi đề xuất cho bạn: Khóa đào tạo Nhận thức về ISO 21001:2018


Hình thức đào tạo

BLT.cert cung cấp các khóa đào tạo trực tiếp tại địa điểm của doanh nghiệp, các lớp đào tạo public hoặc đào tạo trực tuyến (online training).

- Bài giảng được minh họa bằng các câu hỏi và ví dụ thực tế

- Bài tập thực hành bao gồm các ví dụ và thảo luận

- Bài thi cấp chứng chỉ cuối khóa đào tạo

 

Học viên hoàn thành bài thi cuối khóa được cấp chứng chỉ Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 21001:2018 do BLT.cert xác nhận.

 
Messenger Zalo Return To Top
0916757881