THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 08 tiếng
Thời lượng : 05 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 22301:2019

Nội dung học tập

  • Các nguyên tắc và khái niệm cơ bản của Hệ thống quản lý liên tục trong kinh doanh (HTQL KDLT).
  •  Hệ thống quản lý liên tục kinh doanh (HTQL KDLT).
  •  Các khái niệm và nguyên tắc kiểm toán cơ bản.
  •  Chuẩn bị đánh giá ISO 22301.
  •  Thực hiện đánh giá ISO 22301.
  •  Kết thúc đánh giá ISO 22301.
  •  Quản lý chương trình đánh giá ISO 22301.

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881