THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 08 tiếng
Thời lượng : 05 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 22301:2019

Giới thiệu

Nắm vững việc đánh giá các hệ thống quản lý liên tục trong kinh doanh (HTQL KDLT) dựa trên ISO 22301

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 22301 cho phép bạn phát triển kiến thức chuyên môn cần thiết để thực hiện đánh giá HTQL KDLT bằng cách áp dụng các nguyên tắc, thủ tục và kỹ thuật đánh giá được công nhận rộng rãi. Trong khóa đào tạo này, bạn sẽ có được kiến thức và kỹ năng cần thiết để lập kế hoạch và thực hiện đánh giá nội bộ và bên ngoài tuân thủ quy trình chứng nhận ISO 19011 và ISO/IEC 17021-1.

Dựa trên các bài tập thực hành, bạn sẽ có thể nắm vững các kỹ thuật đánh giá và có năng lực để quản lý chương trình đánh giá, đoàn đánh giá, giao tiếp với khách hàng và giải quyết xung đột.


Đối tượng tham dự

  • Các chuyên gia đánh giá đang tìm cách thực hiện và dẫn dắt các cuộc đánh giá chứng nhận Hệ thống Quản lý Liên tục trong Kinh doanh (HTQL KDLT).
  •  Các nhà quản lý hoặc nhà tư vấn tìm cách nắm vững quy trình đánh giá Hệ thống quản lý liên tục trong kinh doanh.
  •  Các cá nhân chịu trách nhiệm duy trì sự tuân thủ với các yêu cầu của Hệ thống quản lý liên tục trong kinh doanh.
  •  Các chuyên gia kỹ thuật đang tìm cách chuẩn bị cho cuộc đánh giá Hệ thống quản lý liên tục trong kinh doanh.
  •  Chuyên gia cố vấn trong Quản lý liên tục kinh doanh.

Điều kiện tiên quyết: Học viên tham dự cần có kiến thức về các yêu cầu cơ bản của tiêu chuẩn và nắm vững cách thức áp dụng cũng như vận hành Hệ thống quản lý liên tục trong kinh doanh. Nếu không, chúng tôi đề xuất cho bạn:

KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VỀ HTQL KINH DOANH LIÊN TỤC ISO 22301:2019


Hình thức đào tạo