THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 08 tiếng
Thời lượng : 05 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 22301:2019

Mục tiêu khóa đào tạo

✓ Hiểu các hoạt động của Hệ thống quản lý liên tục trong kinh doanh dựa trên ISO 22301.

✓ Thừa nhận mối tương quan giữa ISO 22301 với các tiêu chuẩn và khuôn khổ quy định khác.

✓ Hiểu vai trò của chuyên gia đánh giá đối với việc: lập kế hoạch, dẫn dắt và theo dõi quá trình đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 19011.

✓ Tìm hiểu cách dẫn dắt một đoàn đánh giá để kiểm tra và đánh giá.

✓ Tìm hiểu cách giải thích các yêu cầu của ISO 22301 trong bối cảnh đánh giá HTQL KDLT.

✓ Có được năng lực của chuyên gia đánh giá để: lập kế hoạch đánh giá, chủ trì đánh giá, soạn thảo báo cáo và theo dõi cuộc đánh giá tuân thủ ISO 19011.

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881