THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 02 ngày

Khóa đào tạo Nhận thức về Hệ thống quản lý dịch vụ Công nghệ thông tin ISO 20000-1:2018

Sau khóa đào tạo này, học viên tham dự sẽ có thể:

  • Mô tả một Hệ thống quản lý dịch vụ.
  • Giải thích tại sao HTQLDV lại quan trọng và lợi ích của nó.
  • Giải thích nền tảng của ISO/IEC 20000-1 và kết quả dự kiến.
  • Hiểu các thuật ngữ, khái niệm, định nghĩa và cấu trúc chính của ISO 20000-1.
  • Xác định các yêu cầu chính của ISO 20000-1.
  • Chuẩn bị cho đợt chứng nhận.

ĐĂNG KÝ NGAY

Messenger Zalo Return To Top
0916757881