THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 02 ngày

Khóa đào tạo Nhận thức về Hệ thống quản lý dịch vụ Công nghệ thông tin ISO 20000-1:2018

Khóa học này sẽ giúp bạn:

✓ Hiểu các khái niệm và yêu cầu chính của ISO/IEC 20000-1.

✓ Mô tả loạt tiêu chuẩn ISO với các thuật ngữ, định nghĩa liên quan

✓ Xác định các cơ hội để tối đa hóa năng suất của các dịch vụ trong tổ chức thông qua hoạt động của Hệ thống quản lý dịch vụ.

✓ Hiểu quy trình chứng nhận ISO/IEC 20000-1 và cách nó giúp bạn chứng minh cam kết về quản lý chất lượng dịch vụ.

✓ Xác định các lĩnh vực phổ biến trong ISO 20000-1 hỗ trợ bạn tích hợp HTQLDV của mình với các hệ thống quản lý khác như ISO 9001 và ISO 27001.

✓ Truyền đạt những lợi ích của việc triển khai HTQLDV trong tổ chức của bạn để cải thiện dịch vụ của bạn đối với khách hàng.

ĐĂNG KÝ NGAY

Messenger Zalo Return To Top
0916757881