THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 1-2 ngày

Khóa đào tạo Xây dựng HTQL An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001:2018

Nội dung đào tạo

- Ngày 1: Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001:2018, các phương pháp tiếp cận và kỹ thuật đo lường, đánh giá, giám sát HTQL. 

- Ngày 2: Xây dựng quy trình, thủ tục, hệ thống tài liệu theo Hệ thống quản lý An toàn & sức khỏe nghề nghiệp sao cho phù hợp với tổ chức.

 

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881