THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 1-2 ngày

Khóa đào tạo Xây dựng HTQL An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001:2018

Giới thiệu

Khóa đào tạo xây dựng Hệ thống quản lý An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001 của BLT.cert phác thảo những kiến thức cơ bản về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp và cung cấp tổng quan toàn diện về các yêu cầu của ISO 45001 đối với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (HTQL AT&SKNN).

Bằng cách tham gia khóa đào tạo này, bạn sẽ có cơ hội hiểu các khía cạnh khác nhau của HTQL AT&SKNN dựa trên ISO 45001 và xây dựng HTQL phù hợp với mô hình tổ chức theo tiêu chuẩn này, bao gồm cam kết từ lãnh đạo cao nhất của một tổ chức, sự tham gia của người lao động, chính sách HTQL AT&SKNN, lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động, sự chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp, đánh giá hiệu suất và cải tiến liên tục.


Đối tượng tham dự

  • Các nhà quản lý/chuyên gia tư vấn tìm cách làm quen với các khái niệm cơ bản về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và xây dựng HTQL theo ISO 45001.
  • Những cá nhân muốn tạo ra nơi làm việc an toàn và lành mạnh hơn trong tổ chức của họ.
  • Những cá nhân muốn làm quen với các yêu cầu chính của ISO 45001 đối với HTQL AT&SKNN.
  • Các cá nhân quan tâm đến việc theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Điều kiện tiên quyết: Không áp dụng.


Hình thức đào tạo