THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 1-2 ngày

Khóa đào tạo Xây dựng HTQL An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001:2018

Mục tiêu khóa học

✓ Hiểu các khái niệm, định nghĩa và phương pháp tiếp cận về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cơ bản.

✓ Làm quen với các yêu cầu của ISO 45001 đối với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

✓ Phát triển sự hiểu biết chung về cách các yêu cầu ISO 45001 có thể được áp dụng trong một tổ chức và xây dựng HTQL AT&SKNN phù hợp với từng bối cảnh tổ chức.

 

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881