Chuyên đề
Chủ đề
Quản lý chất lượng giúp điều phối và chỉ đạo các hoạt động của tổ chức để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng cũng như đảm bảo tuân thủ các quy định, luật định, đồng thời liên tục cải thiện hiệu lực và hiệu quả của tổ chức.
Đọc thêm
Trách nhiệm xã hội ngày càng trở nên quan trọng đối với các nhà đầu tư và người tiêu dùng, những người tìm kiếm các khoản đầu tư không chỉ mang lại lợi nhuận mà còn đóng góp vào phúc lợi của xã hội và môi trường.
Đọc thêm
Chuỗi cung ứng thể hiện các bước cần thực hiện để đưa sản phẩm hoặc dịch vụ từ trạng thái ban đầu đến tay khách hàng. Trong bối cảnh kinh doanh hiện nay, các công ty cần phát triển chuỗi cung ứng để có thể giảm chi phí và duy trì tính cạnh tranh
Đọc thêm
Hệ thống quản lý HSE là một công cụ nhằm vào chất lượng, sức khỏe nghề nghiệp và an toàn, và môi trường để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu thiệt hại cả về con người và kinh tế phát sinh do tai nạn, phơi nhiễm nghề nghiệp bất lợi và các sự kiện môi trường. Mục tiêu của Hệ thống quản lý HSE là đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ các luật và quy định liên quan trong lĩnh vực an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và môi trường.
Đọc thêm
Một chương trình quản lý rủi ro thành công giúp tổ chức xem xét toàn bộ các rủi ro mà tổ chức phải đối mặt. Quản lý rủi ro cũng xem xét mối quan hệ giữa rủi ro và tác động theo tầng mà chúng có thể có đối với các mục tiêu chiến lược của tổ chức.
Đọc thêm
Năng suất là thước đo hiệu quả của quá trình sản xuất của một công ty và cũng là nguồn gốc chính của tăng trưởng kinh tế và khả năng cạnh tranh. Việc xác định và theo dõi các chỉ số năng suất có thể giúp các công ty quản lý và cải thiện năng suất của lực lượng lao động.
Đọc thêm
Lĩnh vực
Các nhà bán lẻ, doanh nghiệp và người trồng trọt trong chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm đang phải đối mặt với thách thức tăng sản lượng trong khi bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ quyền lợi của người lao động.
Đọc thêm
Ngành công nghệ và viễn thông phát triển với tốc độ nhanh chóng và liên tục đổi mới. Cạnh tranh gay gắt tồn tại giữa các công ty khi họ muốn duy trì vị trí dẫn đầu trên thị trường, cũng như tiếp tục phát triển các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo.
Đọc thêm
Messenger Zalo Return To Top
0916757881