Quản lý rủi ro
Trong ngành môi trường, sức khỏe và an toàn, việc giảm thiểu các sự cố liên quan đến công việc được chú trọng và tăng mức độ tuân thủ và an toàn tại nơi làm việc. Bất cứ điều gì gây nguy hiểm cho người lao động, những ưu tiên đó cần phải được phòng ngừa và ngăn chặn tái diễn. Các công cụ quản lý rủi ro cung cấp một phương pháp có hệ thống để xử lý các sự kiện đó một cách nhất quán và khách quan.
Đọc thêm
CODEX HACCP đã là trụ cột của hệ thống an toàn thực phẩm trong suốt 50 năm qua. Đến nay, ngành công nghiệp thực phẩm toàn cầu đã đi trước hệ thống HACCP (bản cập nhật cuối cùng trước đó vào năm 2003), bằng chứng là trong Sáng kiến ​​An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI) và các tiêu chuẩn tư nhân. Đây là một trong những lý do chính để CODEX HACCP được cập nhật vào năm 2020. Dựa trên các nguyên tắc thẩm định đã thiết lập, để theo kịp thông lệ tốt nhất của ngành, tất cả các hệ thống HACCP phải được cập nhật ngay bây giờ lên Bản sửa đổi năm 2020.
Đọc thêm
Messenger Zalo Return To Top
0916757881